Śrīmad Devi Bhāgavatam | Book 12 Chapter 6

Category:

THE TWELFTH BOOK

Chapter VI

On the one thousand and eight names of the Gāyatrī

1-3. Nārada said:

O Bhagavān! O All-knowing One! O Thou versed in all the Śāstras! I have heard from Thy mouth all the secrets of Śruti and Smriti.

Now I ask Thee, O Deva! How can the knowledge of that Veda Vidyā (Learning) be obtained by which all sins are rooted out and destroyed, how is Brahmājñāna obtained and how can Mokṣa be obtained? How can death be conquered and how can the best results be obtained in this world and in the next.

O Lotus-eyed One! Thou ought’st to describe fully all these to me.

4-9. Nārāyaṇa said:

O Nārada! O Highly Learned One! Sādhu! Sādhu! You have now put a nice question indeed!

Now I will describe one thousand and eight names of the Gāyatrī Devī. Listen attentively.

These all sin-destroying auspicious names were composed by Brahmā and first recited by Him. Its Ṛiṣi is Brahmā; the Chhandas is Anuṣṭup; the Devatā is Gāyatrī; its Bīja is Halavarṇa (consonants) and its Śaktī is Svaravarṇa (vowels).

Perform the Anga Nyāsa and the Kara Nyāsa by the Mātrikā varṇas (that is, by the fifty syllables).

Now hear its Dhyānam, that will do good to the Sādhakas (the practitioners).

[N.B. Anga Nyāsa - Touching the limbs of the body with the hand accompanied by appropriate Mantras.

Kara Nyāsa - assignment of the various parts of fingers and hand to different deities which is usually accompanied with prayers and corresponding gesticulations.]

I worship the Kumārī (virgin) Gāyatrī Devī, the Lotus-eyed One, riding on the Swan (the Prāṇas), and seated on a lotus (creation);

Who is three-eyed and of a red colour; and Who is bright and decorated with gems and jewels of red, white, green, blue, yellow and other variegated colours;

Who is holding in Her hands Kuṇḍikā, the rosary, lotus and making signs as if ready to grant the desired boons and on whose neck is suspended the garland of red flowers. I worship the Devī Gāyatrī. [Note: The colours are the various emotions and feelings.]

10-16. Now I will recite the one thousand and eight names of the Gāyatrī, beginning with the syllable “a” and going on a, ā, i, ī, etc., in due order of the alphabets. Listen!

Her ways and actions cannot be comprehended by intellect (Buddhi);

She is therefore Achintya Lakṣaṇā;

She is Avyaktā (unmanifested; unspeakable);

She is Arthamātrimaheśvarī, (because She is the Controller of Brahmā, etc.);

She is Amritārnava madhyasthā, Ajitā and Aparājitā.

Thou art Aṇimādiguṇādhārā, Arka maṇḍalasamsthitā, Ajarā, Ajā, Aparā, Adharmā (she has no dharma, caste, etc.), Akṣasūtradharā, Adharā; Akārādakṣakārāntā (beginning with the syllable “a” and ending with the syllable “kṣa”, thus comprising the fifty syllables),

Ariṣaḍvargabhedinī (destroying the five passions), Anjanādripratīkāśā, Anjanādrinivāsinī, Aditi, Ajapā, Avidyā, Aravindanibhekṣaṇā, Antarvahiḥsthitā, Avidyādhvamsinī, and Antarātmikā.

Thou art Ajā. Ajamukhāvāsā (residing in the mouth of Brahmā), Aravindanibhānanā, (Vyanjanavarnātmikā, therefore called) Ardhamātrā, Arthadānajñā (because She grants all the Puruṣārthas.)

Arimaṇḍalamarddinī, Asuraghnī, Amāvāsyā, Alakṣīghnī, Antyajārchitā.

Thus end Her names beginning with “A”. Now the names with “Ā”:

Thou art Ādi Lakṣmī, Ādi Śaktī, Ākriti, Āyatānanā, Ādityapadavichārā, Ādityaparisevitā, Āchāryā, Āvartanā; Āchārā, and Ādi Mūrti nivāsinī.

17-18. Thou art Āgneyī, Āmarī, Ādyā, Ārādhyā, Āsanasthitā, Ādhāra nilayā (seated in the Mūlādhāra),

Ādhārā (the Refuge of all), and Ākāśānta nivāsinī (of the nature of Aham tattva;

Thou art Ādyākṣara samāyuktā, Āntarākāśarūpinī, Ādityamaṇḍalagatā, Āntaradhvāntanāśinī, (i.e., destroyer of the Moha of Jīvas).

Then comes the names beginning with “I.”

19-25. Thou art Indirā, Iṣṭadā, Iṣṭā Indīvaranivekṣaṇā, Irāvatī, Indrapadā, Indrāṇī, Indurūpiṇī, Ikṣukodaṇḍasamyuktā, Iṣusandhānakāriṇī, Indranīlasamakārā, Iḍāpiṇgalarūpiṇī, Indrākṣī,

Īśvarī, Devī Īhātrayavivarjitā.

Thou art Umā, Uṣā, Uḍunibhā, Urvārukaphalānanā, Uḍuprabhā, Uḍumatī, Uḍupā, Uḍumadhyagā,

Ūrdha, Ūrdhakeśī, Ūrdhadhogatibhedinī, Ūrdhavāhupriyā, Ūrmimālāvāggranthadāyinī.

Thou art Ṛita, Ṛiṣi, Ṛitumatī (the Creatrix of the world), Ṛiṣidevanamaskritā, Ṛigvedā, Ṛiṇahartrī, Ṛiṣimaṇḍala chārinī, Ṛiddhidā,

Ṛijumārgasthā, Ṛijudharmā, Ṛijupradā, Ṛigvedanilayā, Ṛijvī,

 Lupta dharma pravartinī, Lūtārivarasam bhūtā, Lūtādiviṣahāriṇī.

26-30. Thou art Ekākṣarā, Ekamātrā, Ekā, Ekaikaniṣṭhitā,

Aindrī, Airāvatārūḍhā, Aihikāmuṣmikapradā,

Omkārā, Oṣadhī, Otā, Otaprotanivāsinī,

Aurbbā, Auṣadhasampannā, Aupāsanaphalapradā, Aṇḍamadhyasthitā, Aḥkāramanurūpinī. (Visargarūpiṇī).

Thus end the names beginning with vowels.

Now begin the names beginning with consonants.

Thou art Kātyāyanī, Kālarātri, Kāmākṣī, Kāmasundarī, Kamalā, Kāminī, Kāntā, Kāmadā, Kālakanthinī, Karikumbha stana bharā, Karavīra Suvāsinī, Kalyaṇī, Kuṇḍalavatī, Kurukṣetranivāsinī, Kuruvinda dalākārā, Kuṇḍalī, and Kumudālayā.

31-32. Thou art Kālajhibhā, Karālāsyā, Kālikā, Kālarūpinī, Kāmanīyaguṇā, Kānti, Kalādhārā, Kumudvatī, Kauśikī, Kamalākārā, Kāmachāraprabhanjinī.

Thou art Kaumārī, Karuṇāpāngī, Kakubanta (as presiding over all the quarters), and Karipriyā.

33-37. Thou art Keśarī, Keśavanutā, Kadamba Kuśumapriyā, Kālindī, Kālikā, Kāñchī, Kalaśodbhavasamstutā.

Thou art Kāmamātā, Kratumatī, Kāmarūpā, Kripāvatī, Kumārī, Kuṇḍa nilayā, Kirātī, Kīravāhana, Kaikeyī, Kokilālāpā, Ketakī, Kusumapriyā, Kamaṇḍaludharā, Kālī, Karmanirmūlakāriṇī, Kalahansagati, Kakṣā, Kritā, Kṛita, Kautukamangalā, Kastūrītilakā, Kamrā, Karīndra Gamanā, Kuhū, Karpūralepanā, Kṛṣṇā, Kapilā, Kuharāśrayā, Kūṭasthā, Kudharā, Kamrā, Kukṣisthākhilaviṣṭapā.

Thus end the names with Ka. Now come those with Kha.

38-62. Thou art Khaḍga Kheṭadharā, Kharbhā, Khecharī, Khagavāhanā, Khaṭṭānga dhāriṇī, Khyāta, Khagarājoparisthitā, Khalaghnī, Khaṇḍitajarā, Khaḍākṣyānapradāyinī, Khaṇḍendu tilakā.

Thou art Gangā, Gaṇeśa guhapūjita, Gāyatrī, Gomatī, Gītā, Gāndhārī, Gānalolupā, Gautamī, Gāminī, Gādhā, Gandharvāpsarasevitā, Govinda charaṇā krāṇtā, Guṇatraya vibhābitā,

Gandharvī, Gahvarī, Gotrā, Girīśā, Gahanā, Gamī, Guhāvāsā, Guṇavatī (of good qualities), Gurupāpapraṇāśinī, Gurbhī, Guṇavatī (of the three Guṇas), Guhyā, Goptavyā, Guṇadāyinī,

Girijā, Guhyamātangī, Garudadhvajavallabhā, Garvāpahāriṇī, Godā (grating Heaven), Gokulasthā, Gadādharā, Gokarṇanilayā saktā, and Guhyamaṇḍala vartinī.

Now the names with “Gha”:

Thou art Gharmadā, Ghanadā, Ghanṭā, Ghora Dānava mardinī, Ghriṇī mantra mayī (of the Sūrya mantra, Ghriṇī is to shine). Ghoṣā, Ghanasampātadāyinī, Ghaṇṭāra-vapriyā, Ghrāṇā,

Ghriṇisantuṣṭikāriṇī (giving pleasure to the Sun), Ghanārimaṇḍalā, Ghūrṇā, Ghritāchī, Ghaṇaveginī, Gñānadhātumayī.

Thou art Charchā, Charchitā, Chāruhāsinī, Chaṭulā, Chaṇḍikā, Chitrā, Chitramālyayi bhūṣitā, Chaturbhujā.

Chāru dantā, Chāturī, Charitapradā, Chūlikā, Chitravastrāntā, Chaṇdramaḥ Karṇa Kuṇḍalā, Chandrahāsā, Chārudātrī, Chakorī Ghandrahāsinī,

Chandrikā, Chandradhātrī, Chaurī, Chorā, Chaṇḍikā, Chanchadvāgvādinī, Chandrachūḍā, Choravināśinī, Chāruchandana liptāngī, Chanchachchāmaravījitā,

Chārumadhyā, Chārugati, Chandilā, Chandrarūpinī, Chāruhoma priyā, Chārvā, Charitā, Chakrabāhukā, Chandramaṇḍalamadhyasthā, Chandramaṇḍala Darpaṇā, Chakravākastanī,

Cheṣṭā, Chitrā, Chāruvilāsinī, Chitsvarūpā; Chandavatī, Chandramā, Chandanapriyā, Chodayitrī (as impelling the Jīvas always to actions), Chiraprajñā, Chātakā, Chāruhetukī.

Thou art Chhatrayātā, Chhatradharā, Chhāyā, Chhandhaḥparichchhadā, Chhāyā Devī, Chhidranakhā, Chhannendriyavisarpiṇī, Chhandonuṣṭuppratiṣṭhāntā, Chhidropadrava bhedinī, Chhedā, Chhatreśvarī, Chhinnā, Chhurikā, and Chhelanpriyā.

Thou art Jananī, Janmrarahitā, Jātaveda, Jaganmayī, Jāhṇavī, Jaṭilā, Jatrī (Jetrī), Jarāmaraṇa varjitā, Jambu dvīpa vatī, Jvālā, Jayantī, Jalasālinī, Jitendrīyā, Jitakrodhā, Jitāmitrā, Jagatpriyā, Jātarūpamayī, Jihvā, Jānakī, Jagatī, Jarā (Jayā) Janitrī, Jahṇutanayā, Jagattrayahitaiṣinī, Jvālamulī, Japavatī, Jvaraghnī, Jitaviṣṭapā, Jitākrāntamayī, Jvālā, Jāgratī, Jvaradevatā, Jvalantī, Jaladā, Jyeṣṭhā, Jyāghoṣā sphoṭa dinmukhī, Jambhinī, Jrimbhaṇā, Jṛimbhā, Jvalanmāṇikya Kuṇḍalā.

Jhinjhikā, Jhaṇanirghoṣā, Jhanjhā Māruta veginī, Jhallakīvādya kuśalā, Ṇrūpā, Ṇbhujā,

Ṭaṇka bhedinī, Tanka bāṇasamāyuktā, Tankinī, Ṭaṇka bhedinī, Tankīgaṇakritāghoṣā, Taṇkanīya mahorasā, Taṇkāra Kāriṇī, Ṭha ṭha Śavdaninādinī.

63-80. Now come the names beginning with “Ḍa.”

They are Ḍāmarī, Ḍākiṇī, Ḍimbhā, Ḍuṇḍamāraikanirjitā, Ḍāmarītantramārgasthā, Ḍaṇḍadamarunādinī, Ḍiṇḍīravasahā, Ḍimbhalasat krīḍāparāyanā (dancing with joy in battles).

Then Ḍhuṇḍhi vighṇeśa jananī, Dhakkā hastā, Dhilivrajā (followed by Śiva gaṇas), Nityajñānā, Nirupamā, Nirguṇā and Narmadā river.

Now Triguṇā, Tripadā, Tantrī, Tulasī, Tarunā, Tārā, Trivikramapadā krāṇtā, Tūrīyapadagāminī, Tarunā ditya samkaśā, Tāmasī, Tuhinā, Turā, Trikālajñāna Sampannā, Trivalī, Trilochanā, Tri Śaktī, Tripurā, Tungā, Turangavadanā, Timingilagilā, Tibrā, Trisrotā, Tāmasādinī, Tantra mantraviśeṣajñā, Tanumadhyā, Trivipṣṭapā, Trisandhyā, Tristanī, Toṣāsamsthā, Tālapratāpinī, Tāṭankinī, Tuṣārābhā, Tuhināchala vāsinī, Tantujālasamāyuktā, Tārahārā valipriyā, Tilahomapriyā, Tīrthā, Tamāla kusumā kriti, Tārakā, Triyutā, Tanvī, Triśam kuparivāritā, Talodarī, Tirobhāṣā, Tāṭamka priyavādinī, Trijaṭā, Tittirī, Tṛiṣṇā,

Tribidhā, Taruṇā kritī, Tapta kānchanasamkāśā, Tapta kāñchaṇa bhūṣanā, Traiyambakā, Trivargā, Trikālajñānadāyinī, Tarpaṇā, Triptidā, Tṛiptā, Tāmasī, Tumvarustutā, Tārkṣyasthā, Triguṇākārā, Tribhangī, Tanuvallarī, Thātkārī, Thāravā, Thāntā, Dohinī, Dīnavatsalā, Dānavānta karī, Durgā, Durgāsuranivahriṇī, Devarīti, Divārātri, Draupadī, Duṇḍa bhisvanā, Devayānī, Durāvāsā, Dāridrya bhedinī, Divā, Dāmodarapriyā, Dīptā, Digvāsā, Digvimohinī, Daṇḍa kāraṇya nilayā, Daṇḍinī, Deva pūjitā, Deva vandyā, Diviṣādā, Dveṣiṇī, Dānavā kṛiti, Dīnanā thastutā, Dīkṣā, Daivaśā disvarūpiṇī, Dhātri, Dhanurdharā, Dhenur Dhāriṇī, Dharmachāriṇī, Dhurandharā, Dharādharā, Dhanadā, Dhānya dohinī, Dharmaśīlā, Dhanādhyakṣā, Dhanurvedaviśāradā, Dhriti, Dhanyā, Dhritapadā, Dharmarājapriyā, Dhruvā, Dhūmāvatī, Dhūmakeśī Dharmaśāstraprakāśinī.

81-98. Nandā, Nandapriyā, Nidrā, Nrinutā, Nandanātmikā, Narmmadā Nalinī, Nīlā, Nīlakanṭhasamāśrayā, Rudrāṇī, Nārāyaṇapriyā, Nityā, Nirmmalā, Nirguṇā, Nidhi, Nirādhārā, Nirupamā, Nityaśuddhā, Nirajñānā, Nādabindu Kalātītā, Nādabindu Kalātmikā, Nrisimhinī; Nagadharā, Nripanāga vibhūṣitā, Naraka Kleśanāśinī, Nārāyaṇapadodbhavā, Niravadyā, Nirākārā, Nāradapriyakāriṇī, Nānājyotiḥ, Nidhidā, Nirmalātmikā, Navasūtradharā, Nīti, Nirupa drava kāriṇī, Nandajā, Navaratnāḍhyā, Naimiṣāraṇya vāsinī, Navanītapriya, Nārī, Nīla jīmūta nisvanā, Nimeṣiṇī, Nadīrūpā, Nīlagrīvā, Niśīśvarī, Nāmāvalī, Niśumbhaghnī, Nāgaloka nivāsinī, Navajāmbū nadaprakhyā, Nāgalokā dhidevatā, Nūpūrā Krāntacharanā, Narachitta pramodinī, Nimagnā rakta nayanā, Nirghāta-sama-nisvanā, Nandanodyānilayā, Nirvya hoparichāriṇī.

99-107. Pārvatī, Paramodārā, Parabrahmātmikā, Parā, Pañchkośavinirmuktā, Pañchapātaka-nāśinī, Parā chitta vidhānajñā, Pañchikā, Pañcharūpiṇī. Pūrnimā, Paramā Prīti, Paratejaḥ prakaśinī, Purāṇī, Pauruṣī, Puṇyā, Punḍarī kanibhekṣanā, Pātāla tala nirmmagnā, Prītā, Prītivivardhinī, Pāvanī, Pāda sahitā, Peśalā, Pavanāśinī Prajāpati, Pariśrāntā, Parvatastana maṇḍalā, Padmapriyā, Padmasamsthā, Padmākṣī, Padmasambhavā, Padmapatrā, Padmapadā, Padminī, Priyabhāṣiṇī, Paśupāśa vinirmuktā, Purandhrī, Puravāsinī, Puṣkalā, Puruṣā, Parbhā, Pārijāta Kusumapriyā, Pativratā, Pativratā, Pavitrāngī, Puṣpahāsa parāyaṇā, Prajñāvatīsutā, Pautrī, Putrapūjyā, Payasvinī, Pattipāśadharā, Pankti, Pitrilokapradāyinī, Purāṇī, Puṇyaśila, Prāṇatārti vināśinī, Pradyumnajananī; Puṣṭā, Pitāmahāparigrahā, Puṇḍarīkapurāvāsā, Puṇḍarīkasamānanā, Prithujanghā, Prithubhujā, Prithupādā, Prithūḍarī, Pravālaśobhā, Pingākṣī, Pītavāsāh, Prachāpalā, Prasavā, Puṣṭidā, Puṇyā, Pratiṣṭhā, Prāṇavā, Pati, Pañchavarnā, Panchavāṇī, Pañchikā, Panjarasthitā, Paramāyā, Parajyotiḥ, Paraprīti, Parāgati, Parākāṣṭhā, Pareśanī, Pāvanī, Pāvaka Dyutī, Puṇyabhadrā, Parichchhedyā. Puṣpahāsā, Prithūdarā, Pītāngī, Pītavasanā Pītaśayā, Piśāchinī, Pītakriyā, Piśāchaghnī, Pāṭalākṣī, Paṭukriyā, Pañchabhakṣapriyāchārā, Putanā prāṇaghātinī, Puṇyāgavanamadhyasthā, Puṇyatīrthanisevitā, Panchāngī, Parāśaktī, Paramādhāda kāriṇī, Puṣpakāṇḍasthitā, Pūṣā, Poṣitākhilaviṣṭapā, Pānapriyā, Pañchaśikhā, Pannagopariśāyinī, Pañchamātrātmikā, Prithvī, Pathikā, Prithudohinī, Purāṇanyāyamīmansā, Pāṭalī, Puṣpagandhinī, Puṇyaprajā, Pāradātrī, Paramārgaikagocharā, Pravālaśobhā, Pūrṇāśā, Prāṇavā, Palhabodarī.

108-149. Phalinī, Phaladā, Phalgu, Phutkārī, Phalakākritī, Phaniṇdra bhogaśayanā, Phaṇimaṇḍalamaṇditā.

Bālabālā, Bahumatā, Bālātapanibhāmśukā, Balabbadrapriyā, Bandyā, Baḍavā, Buddhisamstutā, Bandīdevī, Bilavatī, Baḍiśaghinī, Baliprīyā, Bāndhavī, Bodhitā, Buddhirbandhūkakusumapriyā, Bāla bhānuprabhākārā, Brāhmī, Brāhmaṇa devatā, Brihaspatistutā. Brindā, Brindavana vihārinī, Bālākinī, Bilāhāra, Bilavasā Bahūdakā, Bahunetrā, Bahupadā, Bahukarṇāvatamsikā, Bahubāhuyutā, Bijarūpinī, Bahurūpiṇī, Bindunādakalātitā, Bindunādasvarūpiṇī, Baddhāgodhangulitrāṇā, Badaryāśramavāsinī, Brindārakā, Briḥatskandhā, Brihatī, Bāṇapātinī, Brindādhyakṣā, Bahunutā, Vanitā, Bahuvikramā, Baddhapadmāsanāsīna, Bilvapatratalasthitā, Bodhidrumanijāvāsā, Baḍisthā, Bindu darpaṇā, Bālā, Vāṇāsanavatī, Baḍavānalaveginī, Brahmāṇḍa

bahirantasthā, Brahmakankaṇasūtriṇī, Bhavānī, Bhīṣaṇavatī, Bhāvinī, Bhayahārinī, Bhadrakālī, Bhujangākṣī, Bhāratī, Bhāratāśayā, Bhairavī, Bhīṣaṇākārā, Bhūtidā, Bhutimālinī, Bhāminī, Bhoganiratā, Bhadradā, Bhūrivikramā, Bhūtavāsā, Bhrigulatā, Bhārgavī, Bhūsurārchitā, Bhāgīrathī, Bhogavatī, Bhavanasthā, Bhiṣagvarā, Bhāminā, Bhoginī, Bhāṣā, Bhavānī, Bhūridakṣiṇā, Bhargātmikā, Bhāmavatī, Bhavabandhavimochinī, Bhajanīyā, Bhūtadhātri-ranjitā, Bhuvaneśvarī, Bhujangavalayā, Bhīmā, Bheruṇḍā, Bhāgadheyinī;

Thou art Mātā, Māyā, Madhumatī, Madhujihavā, Manupriyā, Mahādevī, Mahābhāgyā, Māliri, Mīnalochanā, Māyātītā, Madhumatī, Madhumānsā, Madhudravā, Mānavī, Madhusambhūtā, Mithilāpuravāsinī, Madhukaiṭabhasamhartrī, Medinī, Meghamālinī, Mandodarā, Mahā Māyā, Maithilī, Masriṇapriyā, Mahā Lakṣmī, Mahā Kālī, Mahā Kaṇyā, Maheśvarī, Māhendrī, Merutanayā Mandārakusumārchitā, Manjumanjīracharaṇā, Mokṣadā, Manjubhaṣiṇī, Madhuradrāvinī, Mudrā, Malayā, Malayānvitā, Medhā, Marakataśyāmā, Māgadhī, Menakātmajā, Mahāmārī, Mahāvīrā, Mahāśyāmā, Manustutā, Mātrikā, Mihirābhāsā, Mukuṇḍapada Vikramā, Mūlādhārasthitā, Mugdhā, Maṇipūranivāsinā, Mrigākṣī, Mahiṣārūdhā, Mahiṣāsuramardinī.

Thou art Yogāsanā, Yogagamyā, Yogā, Yauvanakāśrayā, Yauvanī, Yuddhamadhyasthā, Yamunā, Yugadhāriṇī, Yakṣiṇī, Yogayuktā, Yakṣarājaprasūtinī, Yātrā, Yāna vidhānajñā, Yaduvaṇśasamudbhavā, Yakārādi-Ha Kārāntā, (all āntahstha varṇas), Yājuṣī, Yajña rūpiṇī, Yāminī, Yoganiratā. Yātudhāna Bhayankarī.

 Rukmiṇī, Ramaṇī, Rāmā, Revaṭī, Reṇukā, Ratī, Raudrī, Raudrapriyākārā Rāma Mātā, Ratipriyā, Rohiṇī, Rājyadā, Revā, Rasā, Rājīvalochanā, Rākeśī, Rūpasampannā, Ratnasimhāśanasthitā, Raktamālyāmbaradharā, Raktagandhānu lepanā, Rāja Hamsa samārūḍhā, Rambhā, Raktavalipriyā, Ramaṇīyayugādhārā, Rājitākhilabhūtalā, Rurucharmapari-dhānā, Rathinī, Ratnamālikā, Rogeśī, Rogaśamanī, Rāvinī, Romaharṣiṇī, Rāmachandra padā Krāṇtā, Ravaṇachchhedakāriṇī, Ratnavastra parichchhinvā, Rathasthā, Rukma bhūṣaṇā.

Lajjādhidevatā, Lolā, Lalitā, Lingadhāriṇī, Lakṣmī, Lolā, Luptaviṣā, Lokinī, Lokaviśrutā, Lajjā, Lambodarī, Lalanā, Lokadhārinī Varadā, Vanditā, Vidyā,

Vaiṣṇavī, Vimalākriti, Vārāhī, Virajā, Varṣā, Varalakṣmī, Vilāsinī, Vinatā, Vyomamadhyasthā, Vārijāsanasamsthitā, Vāruṇī, Veṇusambhutā, Vītihotrā, Virūpiṇī,

Vāyumaṇḍalamadhyasthā, Viṣṇurūpā, Vidhikriyā, Viṣṇupatnī, Viṣṇumatī, Viśālākṣi, Vasundharā, Vāmadevapriyā, Velā, Vajriṇī, Vasudohinī, Vedākṣaraparītāmgī,

Vājapeya-phalapradā, Vāsavī, Vāmajananī, Vaikuṇṭhanilayā, Varā, Vyāsapriyā Varmadharā, Vālmīkiparisevitā.

Thou art Śākambharī, Śivā, Śantā, Śaradā, Śaraṇāgati, Śātodarī, Śubhāchārā, Śumbhāsuramardinī, Śobhābati, Śivākārā, Śamkarārdhaśarīriṇi, Śoṇā (red), Śubhāśayā, Śubhrā, Śiraḥsandhānakāriṇī, Śarāvatī, Śarānanḍā, Śarajjyotanā, Śubhānanā, Śarabhā, Śūlinī, Śuddhā, Śabarī, Śukavāhanā, Śrīmatī, Śrīdharānandā, Śravaṇānandadāyinī, Śarvāṇī, Śarbharīvandyā.

Ṣaḍbhāṣā, Ṣaḍṛitupriyā, Ṣaḍādhārasthitādevī, Ṣaṇmukhapriyakāriṇī, Ṣaḍamgarūpasumati, Ṣurāsuranamaṣkritā.

150-155. Thou art Saraswatī, Sadādhārā, Sarvamangalakāriṇī, Sāmagānapriyā, Sūkṣmā, Sāvitrī, Sāmasambhavā, Sarvavāsā, Sadānandā, Sustanī, Sāgarāmbarā, Sarvaiśvaryapriyā, Siddhi, Sādhubandhuparākramā, Saptarṣimaṇḍalagatā, Somamaṇḍalavāsinī, Sarvajñā, Sāndrakaruṇā, Samānādhikavarjitā, Sarvottungā, Sangahīnā, Sadguṇā, Sakaleṣṭadā, Saraghā (bee), Sūryatanayā, Sukeśī, Somasamhati.

Hiraṇyavarṇā, Hariṇī, Hrīmkārī, Hamsavāhinī, Kṣaumavastraparītāṇgī, Kṣīrābdhitanayā, Kṣamā, Gāyatrī, Sāvitrī, Pārvatī, Saraswatī, Vedagarbhā, Varārohā, Śrī Gāyatrī, and Parāmvikā.

156-159. O Nārada! Thus I have described to you one thousand (and eight) names of Gāyatrī; the hearing of which yields merits and destroys all sins and gives all prosperity and wealth.

Especially in the Aṣṭamītithi (eighth lunar day) if after one’s meditation (Dhyānam) worship, Homa, and japam, one recites this in company with the Brāhmaṇas, one gets all sorts of satisfactions.

These one thousand and eight names of the Gāyatrī ought not to be given to anybody indiscriminately. Speak this out to him only who is very devoted, who is a Brāhmaṇa, and who is an obedient disciple. Even if any devotee, fallen from the observances of Ācharā (right way of living), be a great friend, still do not disclose this to him.

160-165. In whatever house, these names are kept written, no cause of fear can creep in there and Lakṣmī, the Goddess of wealth, though unsteady, remains steady in that house.

This great secret yields merits to persons, gives wealth to the poor, yields Mokṣa to those who are desirous of it, and grants all desires. If anybody reads this, he gets cured of his diseases, and becomes freed from bondages and imprisonment.

All the Great Sins, for example, murdering Brāhmaṇas, drinking wine, stealing gold, going to the wife of one’s Guru, taking gifts from bad persons, and eating the uneatable, all are destroyed, yea, verily destroyed!

O Nārada! Thus I have recited to you this Great Secret. All persons get, indeed, united with Brahmā (Brahama sāyujya) by this. True. True. True. There is not the least trace of doubt here.

Here ends the Sixth Chapter of the Twelfth Book on the one thousand and eight names of the Gayatri in the Mahāpurāṇam Śrīmad Devī Bhāgavatam of 18,000 verses by Mahāṛṣi Veda Vyāsa.